صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

فرم طرح نویسی


براي استفاده از حمايت‌هاي مالي اداره کل فرهنگي و اجتماعی وزارت علوم، ضروري است این فرم تكميل و به همراه موارد ذکر شده در زیر به اداره کل ارسال شود:

صورتجلسه‌‌ی شورای مرکزی اتحادیه که عنوان و کلیات برنامه در آن به تصویب رسیده و مسئولیت­ ها در آن مشخص شده است، ضمیمه شود.

اگر این برنامه­ برای چندمین دوره برگزار می­شود، مستندات و گزارش کامل (گزارش اجرائی و مالی) دوره­ی پیشین آن نیز ارسال شود.

توصیه­ نامه ­هایی از حداقل دو نفر از اساتید مشاور انجمن­ های علمی (یک نفر از دانشگاه میزبان و یک نفر از سایر دانشگاه­ها) ضمیمه این طرح شود که اهداف برگزاری و مفید بودن طرح را تایید کرده باشند.

نکته 1: حمایت از طرح­ اتحادیه منوط به آن است که گزارش برنامه­های پیشین و صورتجلسات شورای مرکزی اتحادیه به این اداره کل ارسال شده باشد.

نکته 2: انجمن ­های علمی دانشجویی نیز می­توانند از این فرم برای ارائه طرح و درخواست حمایت مالی استفاده نمایند. اولویت این اداره کل حمایت از طرح ­هایی است که بتواند با همکاری انجمن‌های علمی چند دانشگاه برگزار شود و زمینه را برای شکل­گیری اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی فراهم آورد.

جهت دريافت فرم ويژه طرح ها و برنامه ها كليك نمائيد.