صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

انجمن‌های علمی در رشته آماررديف

نام دانشگاه

نام انجمن علمی

1

اصفهان

آمار

2

الزهرا(س)

امار

3

بیرجند

آمار

4

بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

آمار

5

بوعلی سینا

آمار

6

تبریز

آمار

7

تربیت مدرس

آمار

8

جهرم

آمار و کاربردها

9

حکیم سبزواری

آمار

10

خلیج فارس

آمار

11

دامغان

آمار

12

رازی  کرمانشاه

آمار

13

زابل

آمار

14

یزد

آمار

15

زنجان

آمار

16

سیستان و بلوچستان

آمار

17

سمنان

آمار

18

شیراز

آمار

19

شهید باهنر کرمان

آمار

20

شهید بهشتی

آمار

21

شهید چمران اهواز

آمار

22

صنعتی خاتم الانبیاء(ص) بهبهان

آمار

23

علامه طباطبایی

آمار

24

علم و فرهنگ

آمار

25

فردوسی مشهد

آمار

26

فسا

آمار

27

قم

آمار و کاربردها(خواهران)

28

کاشان

آمار

29

کردستان

آمار

30

کردستان

آمار بیجار

31

گیلان

آمار

32

گلستان

آمار

33

گنبد کاووس

آمار

34

لرستان

آمار

35

مازندران

آمار

36

محقق اردبیلی

آمار و کاربردها

37

مرکز آموزش عالی اقلید

آمار و کاربردها

38

ملایر

آمار

39

هرمزگان

آمار

40

ولایت

آمار و احتمال

41

ولیعصر(عج) رفسنجان

آمار