صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

انجمن‌های علمی در رشته مهندسي برق


رديف

نام دانشگاه

نام انجمن علمی

1

اراک

برق

2

ارومیه

برق

3

اصفهان

مهندسی برق

4

ایلام

مهندسی برق

5

الزهرا(س)

مهندسی برق

6

بجنورد

برق

7

بیرجند

برق الکترونیک (فردوس)

8

بیرجند

برق- قدرت

9

بیرجند

برق- قدرت( فردوس)

10

بناب

برق

11

بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

مهندسی برق-کنترل

12

بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

مهندسی برق-مخابرات

13

بوعلی سینا

مهندسی برق

14

تبریز

مهندسی برق

15

تربت حیدریه

برق

16

تربیت دبیر شهید رجایی

برق و الکترونیک

17

تربیت مدرس

مهندسی برق ـ سیستم‌های کنترل

18

تفرش

برق

19

تهران

مهندسی مهندسی برقIEEE (پردیس فنی/تهران )

20

جیرفت

برق

21

حکیم سبزواری

مهندسی برق

22

خلیج فارس

مهندسی برق-مخابرات

23

دامغان

مهندسی برق

24

دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

مهندسی برق

25

رازی  کرمانشاه

مهندسی برق

26

زابل

برق

27

یزد

برق

28

زنجان

برق

29

سیستان و بلوچستان

برق

30

سلمان فارسی کازرون

برق

31

سمنان

برق

32

شاهد

مهندسی برق

33

شاهرود

برق

34

شیراز

برق

35

شهید باهنر کرمان

مهندسی برق

36

شهید بهشتی

برق

37

شهید چمران اهواز

برق

38

شهید مدنی آذربایجان

برق

39

شهرکرد

مهندسی برق

40

صنعتی اراک

انمن علمی برق

41

صنعتی ارومیه

مهندسی برق

42

صنعتی اصفهان

مهندسی برق

43

صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی برق

44

صنعتی جندی شاپور دزفول

برق

45

صنعتی خاتم الانبیاء(ص) بهبهان

برق

46

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

برق

47

صنعتی سیرجان

مهندسی برق

48

صنعتی سهند تبریز

مهندسی برق (کنترل)

49

صنعتی شریف

دانشکده برق(رسانا)

50

صنعتی شریف

سازمان دانش جویی برق سراسر کشور

51

صنعتی شهدای هویزه

برق دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

52

صنعتی قم

برق

53

صنعتی کرمانشاه

مهندسی برق

54

صنعتی کرمانشاه

مهندسی برق_ مخابرات

55

صنعتی مالک اشتر‏

مهندسی برق

56

صنعتی مالک اشتر‏

مهندسی برق و الکترونیک

57

صنعتی نوشیروانی بابل

برق

58

صنعتی همدان

برق

59

علم و صنعت ایران

برق

60

علم و فرهنگ

برق

61

علم و فناوری مازندران

مهندسی برق

62

فردوسی مشهد

مهندسی برق

63

فسا

انجمن برق

64

فناوری های نوین قوچان

برق

65

قم

مهندسی برق(برادران)

66

قم

مهندسی برق (خواهران)

67

قم

مهندسی برق مخابرات (خواهران)

68

کاشان

مهندسی برق

69

کردستان

برق

70

گیلان

برق

71

گلستان

مهندسی برق

72

گلستان

مهندسی برق علی آباد

73

لرستان

برق

74

مازندران

مهندسی برق

75

مجتمع آموزش عالی اسفراین

مهندسی برق

76

مجتمع آموزش عالی لارستان

مهندسی برق

77

محقق اردبیلی

مهندسی برق

78

مرکز آموزش عالی اقلید

مهندسی برق

79

مرکز آموزش عالی شهید مدرس شهرضا

مهندسی برق

80

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

مهندسی برق

81

ملایر

برق(کرونا)

82

هرمزگان

برق

83

ولایت

مهندسی برق

84

ولیعصر(عج) رفسنجان

مهندسی برق