صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

انجمن‌های علمی در رشته كامپيوتررديف

نام دانشگاه

نام انجمن علمی

1

آیت اله بروجردی(ره)

کامپیوتر

2

آیت اله حائری میبد

مهندسی کامپیوتر

3

اراک

کامپیوتر

4

ارومیه

کامپیوتر

5

اصفهان

مهندسی کامپیوتر

6

الزهرا(س)

مهندسی کامپیوتر

7

بجنورد

کامپیوتر

8

بیرجند

کامپیوتر

9

بیرجند

کامپیوتر ( فردوس)

10

بزرگمهر قائنات

کامپیوتر

11

بناب

کامپیوتر

12

بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

13

بوعلی سینا

مهندسی کامپیوتر

14

تبریز

کامپیوتر و فناوری اطلاعات

15

تربت حیدریه

کامپیوتر

16

تربیت دبیر شهید رجایی

کامپیوتر

17

تهران

مهندسی کامپیوتر acm( پردیس فنی / تهران )

18

جهرم

مهندسی کامپیوتر

19

حکیم سبزواری

کامپیوتر

20

خلیج فارس

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(دانشکده جم)

21

خلیج فارس

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار(دانشگاه)

22

خوارزمی

مهندسی کامپیوتر

23

دامغان

مهندسی کامپیوتر

24

رازی  کرمانشاه

مهندسی کامپیوتر

25

زابل

کامپیوتر

26

یزد

کامپیوتر

27

یزد

مهندسی کامپیوتر

28

زنجان

کامپیوتر

29

سید جمال الدین اسدآبادی

کامپیوتر- فناوری اطلاعات

30

سید جمال الدین اسدآبادی

کامپیوتر - نرم افزار

31

سیستان و بلوچستان

مهندسی کامپیوتر

32

سیستان و بلوچستان

مهندسی کامپیوتر نرم افزار

33

سمنان

کامپیوتر و IT

34

شاهد

مهندسی کامپیوتر

35

شاهرود

کامپیوتر ,IT

36

شیراز

کامپیوتر

37

شهید باهنر کرمان

مهندسی کامپیوتر

38

شهید بهشتی

برق و کامپیوتر

39

شهید بهشتی

کامپیوتر

40

شهید چمران اهواز

مهندسی کامپیوتر

41

شهرکرد

مهندسی کامپیوتر

42

صنعتی ارومیه

کامپیوتر

43

صنعتی اصفهان

مهندسی کامپیوترو IT

44

صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی کامپیوتر

45

صنعتی بیرجند

مهندسی کامپیوتر

46

صنعتی جندی شاپور دزفول

مهندسی کامپیوتر

47

صنعتی خاتم الانبیاء(ص) بهبهان

کامپیوتر

48

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

کامپیوتر

49

صنعتی سیرجان

مهندسی کامپیوتر

50

صنعتی شریف

دانشکده کامپیوتر(ssc)

51

صنعتی قم

کامپیوتر

52

صنعتی کرمانشاه

مهندسی کامپیوتر

53

صنعتی نوشیروانی بابل

کامپیوتر

54

صنعتی همدان

کامپیوتر و IT

55

علم و صنعت ایران

کامپیوتر

56

علم و فرهنگ

کامپیوتر

57

علم و فناوری مازندران

مهندسی کامپیوتر

58

فردوسی مشهد

مهندسی کامپیوتر

59

فسا

مهندسی کامپیوتر

60

فناوری پیشرفته وتحصیلات تکمیلی کرمان

برق و کامپیوتر

61

فناوری های نوین قوچان

کامپیوتر

62

قم

مهندسی کامپیوتر(برادران)

63

قم

مهندسی کامپیوتر(خواهران)

64

کاشان

مهندسی کامپیوتر خواهران

65

کاشان

مهندسی کامپیوتر

66

کردستان

کامپیوتر

67

کردستان

کامپیوتر بیجار گروس

68

کوثر

مهندسی کامپیوتر

69

گیلان

کامپیوتر

70

گیلان

کامپیوتر فنی و مهندسی شرق گیلان

71

گلستان

کامپیوتر _نرم افزار(علی آباد)

72

گلستان

مهندسی کامپیوتر

73

لرستان

کامپیوتر

74

مازندران

مهندسی کامپیوترو IT

75

مجتمع آموزش عالی گناباد

کامپیوتر

76

مجتمع آموزش عالی لارستان

مهندسی کامپیوتر

77

محقق اردبیلی

مهندسی کامپیوتر

78

مرکز آموزش عالی شهید مدرس شهرضا

مهندسی کامپیوتر

79

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

مهندسی کامپیوتر

80

مرکز آموزش عالی محلات

مهندسی کامپیوتر نرم افزار

81

ملایر

کامپیوتر

82

هرمزگان

کامپیوتر

83

ولیعصر(عج) رفسنجان

مهندسی کامپیوتر