صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

انجمن‌های علمی در رشته اقتصاد


رديف

نام دانشگاه

نام انجمن علمی

1

آیت اله بروجردی(ره)

علوم اقتصادی

2

آیت اله حائری میبد

علوم اقتصادی

3

ارومیه

اقتصاد

4

اصفهان

اقتصاد

5

ایلام

اقتصاد

6

الزهرا(س)

اقتصاد

7

بجنورد

اقتصاد

8

بوعلی سینا

اقتصاد

9

تبریز

اقتصاد کشاورزی

10

تبریز

علوم اقتصادی

11

تربت حیدریه

اقتصاد کشاورزی

12

تربیت مدرس

اقتصاد

13

تهران

دانشکده اقتصاد

14

خلیج فارس

اقتصاد بازرگانی

15

دریانوردی وعلوم دریایی چابهار

اقتصاد

16

رازی  کرمانشاه

اقتصاد

17

زابل

اقتصاد کشاورزی

18

یزد

علوم اقتصاد

19

سید جمال الدین اسدآبادی

اقتصاد کشاورزی

20

سیستان و بلوچستان

اقتصاد

21

سمنان

اقتصاد

22

شیراز

اقتصاد

23

شیراز

اقتصاد کشاورزی

24

شهید باهنر کرمان

اقتصاد بازرگانی

25

شهید باهنر کرمان

اقتصاد بافت

26

شهید باهنر کرمان

اقتصاد کشاورزی

27

شهید بهشتی

اقتصاد

28

شهید چمران اهواز

اقتصاد

29

علامه طباطبایی

اقتصاد

30

علامه طباطبایی

اقتصاد انرژی و محیط زیست

31

علامه طباطبایی

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

32

علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

اقتصاد کشاورزی

33

علوم وفنون دریایی خرمشهر

اقتصاد  حمل و نقل

34

فردوسی مشهد

اقتصاد کشاورزی

35

فردوسی مشهد

علوم اقتصادی

36

قم

اقتصاد (برادران)

37

قم

اقتصاد (خواهران)

38

کردستان

اقتصاد

39

کردستان

اقتصاد کشاورزی

40

کشاورزی ومنابع طبیعی رامین اهواز

اقتصاد

41

کشاورزی و منابع طبیعی ساری

اقتصاد کشاورزی

42

گیلان

اقتصاد کشاورزی

43

گنبد کاووس

انجمن علمی اقتصاد

44

لرستان

اقتصاد بازرگانی

45

مازندران

اقتصاد

46

مجتمع آموزش عالی سراوان

گروه اقتصاد کشاورزی

47

ولیعصر(عج) رفسنجان

اقتصاد اسلامی