صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

انجمن‌های علمی در رشته فلسفه


رديف

نام دانشگاه

نام انجمن علمی

1

آیت اله حائری میبد

فلسفه و حکمت اسلامی

2

اصفهان

فلسفه غرب

3

اصفهان

فلسفه و کلام اسلامی

4

ایلام

فلسفه و کلام اسلامی

5

الزهرا(س)

فلسفه تعلیم و تربیت

6

الزهرا(س)

فلسفه وحکمت

7

بیرجند

فلسفه وکلام اسلامی

8

بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

فلسفه غرب

9

بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

فلسفه و حکمت اسلامی

10

پردیس فارابی دانشگاه تهران

فلسفه غرب

11

تبریز

فلسفه

12

تربیت مدرس

فلسفه

13

تهران

فلسفه(پردیس قم)

14

تهران

گروه فلسفه

15

حکیم سبزواری

فلسفه و کلام

16

خوارزمی

فلسفه تعلیم و تربیت

17

خوارزمی

فلسفه و حکمت اسلامی

18

رازی  کرمانشاه

فلسفه وحکمت اسلامی

19

زنجان

فلسفه

20

شیراز

فلسفه

21

شهید بهشتی

فلسفه

22

شهید مدنی آذربایجان

فلسفه وحکمت

23

صنعتی شریف

فلسفه علم شریف

24

علامه طباطبایی

فلسفه

25

علامه طباطبایی

فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

26

فردوسی مشهد

فلسفه و حکمت اسلامی

27

قم

فلسفه اخلاق خواهران

28

قم

فلسفه (برادران)

29

قم

فلسفه خواهران

30

قم

فلسفه عرفان(خواهران)

31

قم

فلسفه و کلام (خواهران)

32

گنبد کاووس

فلسفه

33

لرستان

فلسفه و کلام اسلامی

34

مازندران

فلسفه کلام اسلامی

35

ملایر

فلسفه و کلام

36

هرمزگان

فلسفه و الهیات

37

ولیعصر(عج) رفسنجان

فلسفه و کلام