صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

انجمن‌های علمی در رشته حسابداري


رديف

نام دانشگاه

نام انجمن علمی

1

ارومیه

حسابداری

2

اصفهان

حسابداری

3

ایلام

حسابداری

4

الزهرا(س)

حسابداری

5

بجنورد

حسابداری

6

بزرگمهر قائنات

حسابداری

7

بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

حسابداری

8

بوعلی سینا

حسابداری

9

بوعلی سینا

حسابداری رزن

10

پردیس فارابی دانشگاه تهران

حسابداری

11

تهران

حسابداری_فارابی

12

حضرت معصومه قم (س)

حسابداری

13

خلیج فارس

حسابداری

14

رازی  کرمانشاه

حسابداری

15

یزد

حسابداری

16

سیستان و بلوچستان

حسابداری

17

سمنان

حسابداری

18

شاهرود

حسابداری

19

شیراز

حسابداری

20

شهید باهنر کرمان

حسابداری

21

شهید باهنر کرمان

حسابداری دانشکده بافت

22

شهید بهشتی

حسابداری

23

شهید چمران اهواز

حسابداری

24

علامه طباطبایی

حسابداری

25

علم و فرهنگ

حسابداری

26

فردوسی مشهد

حسابداری

27

قم

حسابداری(خواهران)

28

کردستان

حسابداری

29

کوثر

حسابداری

30

گنبد کاووس

حسابداری

31

مازندران

حسابداری

32

هرمزگان

حسابداری

33

ولایت

حسابداری

34

ولیعصر(عج) رفسنجان

حسابداری