صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

انجمن‌های علمی در رشته هنر


رديف

نام دانشگاه

نام انجمن علمی

1

ارومیه

نقاشی

2

الزهرا(س)

پژوهش هنر

3

الزهرا(س)

طراحی پارچه و لباس

4

الزهرا(س)

گرافیک

5

الزهرا(س)

نقاشی

6

الزهرا(س)

هنرهای دیجیتال

7

بجنورد

ارتباط تصویری

8

بیرجند

فرش

9

بیرجند

هنرهای اسلامی

10

بناب

گرافیک سه بعدی

11

بوعلی سینا

گرافیک

12

تربیت دبیر شهید رجایی

گرافیک

13

تربیت مدرس

انیمیشن (تصویر متحرک)

14

تربیت مدرس

سینما

15

تربیت مدرس

هنر اسلامی

16

تهران

پژوهش و هنر

17

تهران

سینما

18

تهران

عکاسی

19

تهران

گرافیک

20

تهران

نقاشی

21

تهران

نمایش عروسکی

22

تهران

هنرهای نمایشی

23

تهران

علمی موسیقی

24

تهران

نقاشی

25

تهران

نمایش

26

دامغان

تلویزیون و هنرهای دیجیتال

27

زابل

عکاسی

28

زابل

گرافیک

29

زابل

نمایش

30

یزد

نقاشی

31

زنجان

نقاشی

32

سیستان و بلوچستان

پژوهش هنر

33

سیستان و بلوچستان

فرش

34

سیستان و بلوچستان

نقاشی

35

سمنان

عکاسی

36

سمنان

گرافیک

37

شاهد

پژوهش هنر

38

شیراز

هنر

39

شهید باهنر کرمان

فرش

40

شهید باهنر کرمان

نقاشی

41

شهید باهنر کرمان

هنرهای اسلامی (سنتی)

42

شهرکرد

فرش

43

علم و فرهنگ

طراحی پارچه و لباس

44

علم و فرهنگ

نقاشی

45

علم و فرهنگ

هنرهای تجسمی

46

کاشان

پژوهش هنر و هنرهای اسلامی

47

کاشان

فرش

48

گیلان

گرافیک

49

گیلان

موسیقی

50

گیلان

نقاشی

51

محقق اردبیلی

هنر اسلامی

52

محقق اردبیلی

هنرهای تجسمی (نقاشی)

53

نیشابور

گرافیک

54

نیشابور

نقاشی

55

هنر

تئاتر

56

هنر

سینما

57

هنر

عروسکی

58

هنر

عکاسی

59

هنر

گرافیک

60

هنر

فرش

61

هنر

گرافیک

62

هنر

موسیقی

63

هنر

نقاشی

64

هنر

نقش و چاپ پارچه

65

هنر

هنر اسلامی

66

هنراسلامی تبریز

فرش

67

هنراسلامی تبریز

هنر اسلامی(پسران)

68

هنراسلامی تبریز

هنر اسلامی(دختران)

69

هنر اصفهان

فرش

70

هنر اصفهان

گرافیک

71

هنر اصفهان

نقاشی

72

هنر اصفهان

هنر اسلامی

73

هنر شیراز

فرش