صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

انجمن‌های علمی در رشته معدن


رديف

نام دانشگاه

نام انجمن علمی

1

ارومیه

معدن

2

بیرجند

معدن

3

بیرجند

معدن (شهید آتشدست) نهبندان

4

بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

مهندسی معدن

5

تربیت مدرس

مهندسی معدن

6

تهران

مهندسی معدن( پردیس فنی / تهران )

7

یزد

معدن

8

زنجان

معدن

9

سیستان و بلوچستان

معدن

10

سیستان و بلوچستان

مهندسی معدن - استخراج

11

شاهرود

معدن

12

شهید باهنر کرمان

مهندسی معدن

13

صنعتی اراک

معدن

14

صنعتی ارومیه

معدن

15

صنعتی اصفهان

مهندسی معدن

16

صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی معدن

17

صنعتی بیرجند

مهندسی معدن

18

صنعتی سهند تبریز

مهندسی معدن

19

صنعتی همدان

معدن

20

کاشان

مهندسی معدن

21

کردستان

معدن

22

لرستان

معدن

23

ملایر

معدن

24

ولایت

مهندسی معدن