صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

انجمن‌های علمی در رشته مكانيكرديف

نام دانشگاه

نام انجمن علمی

1

آیت اله بروجردی(ره)

مکانیک

2

اراک

مهندسی مکانیک

3

ارومیه

مکانیک

4

یاسوج

مکانیک

5

اصفهان

مهندسی مکانیک

6

ایلام

مکانیک ماشین آلات

7

الزهرا(س)

مهندسی مکانیک

8

بجنورد

مهندسی مکانیک

9

بیرجند

مکانیک

10

بزرگمهر قائنات

مکانیک

11

بناب

مکانیک

12

بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

مکانیک

13

بوعلی سینا

مهندسی مکانیک

14

بوعلی سینا

مهندسی مکانیک بیوسیستم

15

تبریز

مهندسی مکانیک

16

تربت حیدریه

مکانیک

17

تربیت دبیر شهید رجایی

مکانیک خودرو

18

تربیت مدرس

مکانیک ماشین های کشاور زی

19

تربیت مدرس

مهندسی مکانیک

20

تربیت مدرس

مهندسی مکانیک - بیوسیستم

21

تفرش

مکانیک

22

تهران

مکانیک بیو سیستم(ابوریحان)

23

تهران

مهندسی مکانیک(پردیس فنی/تهران)

24

جیرفت

مکانیک

25

جهرم

مکانیک

26

جهرم

مکانیک ماشین آلات کشاورزی (بیوسیستم)

27

حکیم سبزواری

مکانیک

28

خلیج فارس

مهندسی مکانیک

29

دامغان

مهندسی مکانیک

30

دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

مهندسی مکانیک

31

دریانوردی وعلوم دریایی چابهار

مهندسی مکانیک

32

رازی  کرمانشاه

مکانیک

33

رازی  کرمانشاه

مکانیک و ماشین آلات کشاورزی

34

زابل

مکانیک

35

یزد

مکانیک

36

زنجان

مکانیک

37

سیستان و بلوچستان

مهندسی مکانیک

38

سمنان

مکانیک

39

شاهرود

مکانیک

40

شیراز

مکانیک

41

شیراز

نانو مکانیک مواد هوشمند

42

شهید باهنر کرمان

مکانیک بیو سیستم

43

شهید باهنر کرمان

مهندسی مکانیک

44

شهید بهشتی

مکانیک

45

شهید چمران اهواز

مکانیک

46

شهید مدنی آذربایجان

مکانیک

47

شهرکرد

مهندسی مکانیک (سیالات)

48

شهرکرد

مهندسی مکانیک (طراحی جامدات)

49

شهرکرد

مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی

50

صنعتی اراک

مکانیک مکانیک

51

صنعتی ارومیه

مهندسی مکانیک

52

صنعتی اصفهان

مهندسی مکانیک

53

صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی مکانیک

54

صنعتی بیرجند

مهندسی مکانیک

55

صنعتی جندی شاپور دزفول

مهندسی مکانیک

56

صنعتی خاتم الانبیاء(ص) بهبهان

مکانیک

57

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مکانیک

58

صنعتی سیرجان

مهندسی مکانیک

59

صنعتی سهند تبریز

مکانیک

60

صنعتی شهدای هویزه

مکانیک دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

61

صنعتی قم

مکانیک

62

صنعتی کرمانشاه

مهندسی مکانیک

63

صنعتی مالک اشتر‏

مهندسی مکانیک و هوا فضا

64

صنعتی نوشیروانی بابل

مکانیک

65

علم و صنعت ایران

مکانیک

66

علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

مکانیک

67

فردوسی مشهد

مکانیک ماشینهای کشاورزی

68

فردوسی مشهد

مهندسی مکانیک

69

فسا

مکانیک

70

فناوری پیشرفته وتحصیلات تکمیلی کرمان

مهندسی مکانیک ومواد

71

فناوری های نوین قوچان

مکانیک

72

قم

مهندسی مکانیک(برادران)

73

کاشان

مهندسی مکانیک

74

کردستان

مکانیک

75

کردستان

مکانیک ماشین های کشاورزی

76

کشاورزی و منابع طبیعی ساری

مکانیک ماشین‌های کشاورزی

77

گیلان

مکانیک

78

مازندران

مهندسی مکانیک

79

مجتمع آموزش عالی اسفراین

مکانیک

80

مجتمع آموزش عالی لارستان

مهندسی مکانیک

81

محقق اردبیلی

مکانیک ماشین الات

82

محقق اردبیلی

مهندسی مکانیک

83

مراغه

مهندسی مکانیک بیوسیستم

84

مرکز آموزش عالی شهید مدرس شهرضا

مکانیک

85

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

مهندسی مکانیک

86

مرکز آموزش عالی محلات

مهندسی مکانیک

87

ملایر

مکانیک

88

هرمزگان

مهندسی مکانیک

89

ولایت

مکانیک

90

ولیعصر(عج) رفسنجان

مهندسی مکانیک