صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

انجمن‌های علمی در رشته مكاترونيك و رباتيك


رديف

نام دانشگاه

نام انجمن علمی

1

تبریز

مکاترونیک

2

تهران

مکاترونیک (پردیس فنی/تهران)

3

تهران

مهندسی مگاترونیک - علوم وفنون

4

جیرفت

مکاترونیک

5

حکیم سبزواری

مکاترونیک

6

سیستان و بلوچستان

مکاترونیک

7

شاهرود

مکاترونیک

8

شهید چمران اهواز

مکاترونیک

9

صنعتی خاتم الانبیاء(ص) بهبهان

مکاترونیک

10

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مکاترونیک

11

علوم وفنون دریایی خرمشهر

مکاترونیک

12

اراک

رباتیک

13

ارومیه

رباتیک

14

یاسوج

رباتیک

15

اصفهان

رباتیک

16

ایلام

رباتیک

17

بیرجند

میان رشته ای رباتیک

18

بناب

رباتیک

19

بوعلی سینا

رباتیک

20

تبریز

رباتیک

21

تربت حیدریه

بین رشته ای رباتیک

22

تربیت دبیر شهید رجایی

بین رشته ای رباتیک

23

تفرش

رباتیک

24

جهرم

رباتیک

25

خوارزمی

رباتیک

26

دامغان

رباتیک

27

دریانوردی وعلوم دریایی چابهار

رباتیک

28

زابل

رباتیک

29

یزد

رباتیک

30

زنجان

رباتیک

31

سید جمال الدین اسدآبادی

رباتیک

32

سلمان فارسی کازرون

بین رشته ای رباتیک

33

سمنان

رباتیک

34

شاهد

رباتیک

35

شاهرود

رباتیک

36

شیراز

رباتیک

37

شهید باهنر کرمان

هسته پژوهشی رباتیک

38

شهید مدنی آذربایجان

بین رشته ای رباتیک

39

شهرکرد

رباتیک

40

صنعتی اراک

رباتیک و فناوری های نوین

41

صنعتی ارومیه

رباتیک

42

صنعتی بیرجند

رباتیک

43

صنعتی جندی شاپور دزفول

قطب رباتیک

44

صنعتی سیرجان

مهندسی رباتیک

45

صنعتی شیراز

رباتیک

46

صنعتی همدان

رباتیک

47

علم و فناوری مازندران

رباتیک

48

فردوسی مشهد

بین رشته ای رباتیک

49

فردوسی مشهد

رباتیک

50

فسا

رباتیک

51

فناوری پیشرفته وتحصیلات تکمیلی کرمان

رباتیک

52

فناوری های نوین قوچان

رباتیک

53

قم

رباتیک(خواهران)

54

کاشان

رباتیک

55

کردستان

رباتیک

56

کشاورزی و منابع طبیعی ساری

رباتیک

57

گیلان

رباتیک

58

گلستان

رباتیک

59

لرستان

رباتیک

60

مازندران

رباتیک

61

محقق اردبیلی

رباتیک

62

محقق اردبیلی

مهندسی رباتیک

63

مرکز آموزش عالی شهید مدرس شهرضا

رباتیک

64

هرمزگان

رباتیک

65

ولیعصر(عج) رفسنجان

رباتیک