صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

انجمن‌های علمی در رشته نانو


رديف

نام دانشگاه

نام انجمن علمی

1

اراک

نانوتکنولوژی

2

ارومیه

نانو فیزیک

3

اصفهان

مهندسی نانو

4

الزهرا(س)

نانو تکنولوژی

5

بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

نانو

6

تبریز

نانوتکنولوژی

7

تبریز

نانو فوتوالکترونیک

8

تربیت دبیر شهید رجایی

بین رشته ای نانو فناوری

9

تفرش

نانو فناوری

10

تهران

نانو بیو تکنولوژی - علوم وفنون

11

تهران

نانو تکنولوژی(پردیس فنی / تهران)

12

تهران

نانو دانشکده فنی فومن پردیس فنی دانشگاه تهران

13

جهرم

نانو تکنولوژی

14

حکیم سبزواری

نانوفناوری

15

دامغان

علوم و فناوری نانو

16

دریانوردی وعلوم دریایی چابهار

نانوو انرژیهای نو

17

رازی  کرمانشاه

نانو فناوری

18

یزد

نانو تکنولوژی

19

زنجان

نانو

20

سیستان و بلوچستان

نانو

21

سلمان فارسی کازرون

نانو

22

سمنان

نانو فناوری

23

شیراز

نانو

24

شهید باهنر کرمان

نانو

25

شهید چمران اهواز

نانوفناوری

26

شهید مدنی آذربایجان

بین رشته ای نانوتکنولوژی

27

صنعتی اراک

نانو فناوری

28

صنعتی جندی شاپور دزفول

نانو تکنولوژی

29

صنعتی خاتم الانبیاء(ص) بهبهان

نانوفناوری

30

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

نانوتکنولوژی

31

صنعتی سهند تبریز

مهندسی علوم و فناوری نانو

32

صنعتی شریف

نانو شریف

33

صنعتی مالک اشتر‏

نانو فیزیک

34

صنعتی نوشیروانی بابل

نانو

35

فردوسی مشهد

نانو تکنولوؤی

36

فسا

نانو

37

فناوری های نوین قوچان

نانو

38

کاشان

نانو

39

کردستان

نانو فناوری

40

گیلان

نانو فناوری

41

مازندران

نانو تکنولوژی

42

مجتمع آموزش عالی اسفراین

نانو مواد

43

مجتمع آموزش عالی لارستان

نانوتکنولوژی

44

ملایر

نانو تکنولو‍ژی