صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

انجمن‌های علمی در رشته رياضي


رديف

نام دانشگاه

نام انجمن علمی

1

آیت اله بروجردی(ره)

ریاضی

2

اراک

ریاضی

3

ارومیه

ریاضی

4

یاسوج

ریاضی محض

5

اصفهان

ریاضی  و علوم کامپیوتر

6

ایلام

ریاضی

7

الزهرا(س)

ریاضی

8

بجنورد

ریاضی

9

بیرجند

ریاضی

10

بناب

ریاضی

11

بین المللی امام خمینی(ره)قزوین

ریاضی

12

بوعلی سینا

ریاضی

13

تبریز

ریاضی

14

تبریز

ریاضی (دانشکده فنی مرند)

15

تربیت دبیر شهید رجایی

ریاضی

16

تفرش

ریاضی

17

تهران

ریاضی/ پردیس علوم

18

جیرفت

ریاضی

19

جهرم

ریاضی

20

حکیم سبزواری

ریاضی

21

خلیج فارس

ریاضی محض

22

خوارزمی

ریاضی

23

دامغان

ریاضی

24

رازی  کرمانشاه

ریاضی

25

زابل

ریاضی

26

یزد

ریاضی

27

زنجان

ریاضی

28

سیستان و بلوچستان

ریاضی

29

سلمان فارسی کازرون

ریاضیات و کاربردها

30

سمنان

ریاضی

31

شاهد

ریاضی

32

شاهرود

ریاضی

33

شیراز

ریاضی

34

شهید باهنر کرمان

ریاضی

35

شهید بهشتی

ریاضی

36

شهید چمران اهواز

ریاضی

37

شهید مدنی آذربایجان

ریاضی

38

شهرکرد

ریاضی کاربردی

39

شهرکرد

ریاضی محض

40

صنعتی ارومیه

ریاضی

41

صنعتی اصفهان

ریاضی

42

صنعتی جندی شاپور دزفول

ریاضی

43

صنعتی خاتم الانبیاء(ص) بهبهان

ریاضی

44

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ریاضی

45

صنعتی سیرجان

ریاضی

46

صنعتی سهند تبریز

ریاضی و فیزیک

47

صنعتی شریف

ریاضی

48

صنعتی شریف

گروه علمی ریاضیات کاربردی

49

صنعتی مالک اشتر‏

ریاضی و رمز

50

علامه طباطبایی

ریاضی مالی

51

علم و صنعت ایران

ریاضی

52

علم و فناوری مازندران

ریاضی

53

علوم وفنون دریایی خرمشهر

ریاضی

54

فردوسی مشهد

ریاضی کاربردی

55

فردوسی مشهد

ریاضی محض

56

فسا

ریاضی

57

فناوری پیشرفته وتحصیلات تکمیلی کرمان

ریاضی

58

فناوری های نوین سبزوار

ریاضی مهندسی

59

فناوری های نوین قوچان

ریاضی

60

قم

ریاضی(خواهران)

61

کاشان

ریاضی

62

کردستان

ریاضی

63

کوثر

ریاضیات

64

گیلان

ریاضی

65

گلستان

ریاضی

66

لرستان

ریاضی

67

مازندران

ریاضی

68

محقق اردبیلی

ریاضیات و کاربردها

69

مراغه

ریاضی کاربردی

70

مرکز آموزش عالی اقلید

ریاضی

71

مرکز آموزش عالی شهید مدرس شهرضا

ریاضیات و کاربردها

72

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

ریاضیات و کاربردها

73

ملایر

ریاضی (خیام)

74

نیشابور

ریاضی

75

هرمزگان

ریاضی

76

ولایت

ریاضی

77

ولیعصر(عج) رفسنجان

ریاضی