صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

انجمن‌های علمی در رشته صنايع


رديف

نام دانشگاه

نام انجمن علمی

1

آیت اله حائری میبد

مهندسی صنایع

2

اراک

مهندسی صنایع

3

الزهرا(س)

مهندسی صنایع

4

بجنورد

مهندسی صنایع

5

بوعلی سینا

مهندسی صنایع

6

بوعلی سینا

مهندسی صنایع

7

تبریز

مهندسی صنایع

8

تربت حیدریه

صنایع

9

تربیت مدرس

مهندسی صنایع

10

تفرش

صنایع

11

تهران

مهندسی صنایع

12

تهران

مهندسی صنایع (پردیس فنی) 

13

خلیج فارس

مهندسی صنایع

14

خوارزمی

مهندسی صنایع

15

دامغان

مهندسی صنایع

16

دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

مهندسی صنایع

17

یزد

صنایع

18

سیستان و بلوچستان

صنایع

19

شهید باهنر کرمان

مهندسی صنایع

20

صنعتی ارومیه

مهندسی صنایع

21

صنعتی اصفهان

مهندسی صنایع

22

صنعتی امیرکبیر

مهندسی صنایع

23

صنعتی بیرجند

مهندسی صنایع

24

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

صنایع

25

صنعتی شیراز

مهندسی صنایع

26

صنعتی شریف

مهندسی صنایع

27

صنعتی قم

صنایع

28

صنعتی کرمانشاه

مهندسی صنایع

29

صنعتی مالک اشتر‏

مهندسی صنایع

30

صنعتی نوشیروانی بابل

صنایع

31

علم و صنعت ایران

صنایع

32

علم و فرهنگ

صنایع

33

علم و فناوری مازندران

صنایع

34

فردوسی مشهد

مهندسی صنایع

35

فناوری های نوین قوچان

صنایع

36

قم

مهندسی صنایع(برادران)

37

کاشان

مهندسی صنایع

38

کردستان

صنایع

39

کوثر

مهندسی صنایع

40

گرمسار

مهندسی صنایع

41

گیلان

صنایع 

42

گیلان

صنایع شیمیایی

43

مجتمع آموزش عالی اسفراین

صنایع

44

مجتمع آموزش عالی لارستان

مهندسی صنایع

45

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

مهندسی صنایع

46

مرکز آموزش عالی محلات

مهندسی صنایع

47

نهاوند

مهندسی صنایع

48

هرمزگان

صنایع

49

ولایت

مهندسی صنایع