صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

انجمن‌های علمی در حوزه‌های تخصصی


انجمن های علمی دانشجویی در یک رشته یا حوزه تخصصی می توانند اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی تاسیس کنند. برای تاسیس اتحادیه در هر یک از حوزه های علمی حداقل نیمی از انجمن های علمی باید در مجمع اتحادیه حضور داشته باشند و تعداد حاضران ر مجمع، در عین حال نباید از بیست انجمن علمی از ده دانشگاه دولتی کمتر شود. همچنین لازم به اشاره است که دبیران هر یک از انجمن های علمی می تواند به نمایندگی در جلسه مجمع اتحادیه حضور داشته و از جانب انجمن علمی حق رای و نظر دارد. در صورتی که دبیر انجمن علمی نتواند در جلسه مجمع حاضر باشد یکی از اعضای شورای مرکزی انجمن علمی می تواند در جلسه مجمع حاضر شود. شرایط تاسیس اتحادیه و روند آن را می توانید در این لینک مطالعه کنید. 

 

گروه

رشته

علوم انسانی

اقتصاد

علوم انسانی

الهیات

علوم انسانی

تاریخ

علوم انسانی

تربیت بدنی

علوم انسانی

جغرافیا

علوم انسانی

حقوق

علوم انسانی

روانشناسی

علوم انسانی

زبان و ادبیات فارسی

علوم انسانی

زبانهای خارجی

علوم انسانی

علوم اجتماعی

علوم انسانی

علوم سیاسی

علوم انسانی

فلسفه

علوم انسانی

کارآفرینی

علوم انسانی

مدیریت

علوم انسانی

حسابداری

 

گروه

رشته

علوم پایه

آمار

علوم پایه

ریاضی

علوم پایه

زمین شناسی

علوم پایه

زیست شناسی

علوم پایه

شیمی

علوم پایه

علوم کامپیوتر

علوم پایه

فیزیک

 

گروه

رشته

فنی و مهندسی

صنایع

فنی و مهندسی

عمران

فنی و مهندسی

کامپیوتر

فنی و مهندسی

معدن

فنی و مهندسی

مکانیک

فنی و مهندسی

نانو

فنی و مهندسی

نفت

فنی و مهندسی

هوا و فضا

فنی و مهندسی

برق

فنی و مهندسی

مواد و متالورژی

فنی و مهندسی

مهندسی شیمی

فنی و مهندسی

نساجی

فنی و مهندسی

مهندسی پزشکی

فنی و مهندسی

مکاترونیک و رباتیک

 

گروه

رشته

كشاورزي

دامپزشکی

کشاورزی

کشاورزی

كشاورزي

منابع طبيعي

 

گروه

رشته

هنر و معماری

هنر

هنر و معماری

معماری و شهرسازی و مرمت