صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

انجمن‌های علمی در رشته زبان هاي خارجي

رديف

نام دانشگاه

نام انجمن علمی

1

اراک

زبان انگلیسی

2

اراک

زبان و ادبیات عربی

3

ارومیه

زبان انگلیسی

4

اصفهان

زبان ارمنی

5

اصفهان

زبان آلمانی

6

اصفهان

زبان انگلیسی

7

اصفهان

زبان عربی

8

اصفهان

زبان فرانسه

9

ایلام

زبان انگلیسی

10

ایلام

زبان و ادبیات عرب

11

الزهرا(س)

زبان و ادبیات انگلیسی

12

الزهرا(س)

زبان و ادبیات عرب

13

الزهرا(س)

مترجمی زبان فرانسه

14

بجنورد

آموزش زبان انگلیسی

15

بیرجند

مترجمی زبان انگلیسی

16

بیرجند

زبان و ادبیات انگلیسی

17

بیرجند

زبان و ادبیات عرب

18

بیرجند

میان رشته ای دپارتمان زبان

19

بناب

زبان

20

بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

زبان انگلیسی

21

بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

زبان و ادبیات عرب

22

بوعلی سینا

زبان عربی

23

بوعلی سینا

زبان فرانسه

24

پردیس فارابی دانشگاه تهران

زبان و ادبیات عربی

25

تبریز

زبان و ادبیات انگلیسی

26

تبریز

زبان و ادبیات فرانسه

27

تربیت دبیر شهید رجایی

زبان انگلیسی

28

تربیت مدرس

زبان روسی

29

تربیت مدرس

زبان فرانسه

30

تفرش

زبان

31

تهران

زبان اسپانیایی

32

تهران

زبان روسی

33

تهران

زبان و ادبیا ت عرب

34

تهران

زبان و ادبیات عرب (پردیس قم)

35

تهران

زبان ایتالیایی

36

تهران

زبان آلمانی

37

تهران

زبان انگلیسی

38

تهران

زبان فرانسه

39

جهرم

مترجمی زبان انگلیسی

40

حضرت معصومه قم(س)

مترجمی زبان انگلیسی

41

حضرت نرجس(س)

مترجمی زبان

42

حضرت نرجس(س)

مترجمی زبان انگلیسی

43

حکیم سبزواری

زبان انگلیسی

44

حکیم سبزواری

زبان و ادبیات عرب

45

حکیم سبزواری

زبان وادبیات فرانسه

46

خلیج فارس

زبان وادبیات انگلیسی

47

خلیج فارس

زبان وادبیات عربی

48

خوارزمی

زبان انگلیسی

49

دریانوردی وعلوم دریایی چابهار

زبان

50

رازی  کرمانشاه

زبان انگلیسی

51

زابل

زبان انگلیسی

52

یزد

زبان و ادبیات عرب

53

زنجان

مترجمی زبان انگلیسی

54

سیستان و بلوچستان

زبان انگلیسی

55

سیستان و بلوچستان

زبان و ادبیات عرب

56

سلمان فارسی کازرون

زبان انگلیسی

57

سمنان

زبان و ادبیات انگلیسی

58

سمنان

زبان و ادبیات عرب

59

شاهرود

زبان

60

شیراز

زبانهای خارجه

61

شهید باهنر کرمان

زبان خارجه

62

شهید باهنر کرمان

مترجمی زبان (ETA)

63

شهید بهشتی

زبان روسی

64

شهید بهشتی

زبان و ادبیات آلمانی

65

شهید بهشتی

زبان و ادبیات انگلیسی

66

شهید بهشتی

زبان و ادبیات چینی

67

شهید بهشتی

زبان و ادبیات عرب

68

شهید بهشتی

زبان و ادبیات فرانسه

69

شهید چمران اهواز

زبان انگلیسی

70

شهید چمران اهواز

زبان فرانسه

71

شهرکرد

مترجمی زبان انگلیسی

72

صنعتی اراک

زبان

73

صنعتی بیرجند

زبان

74

صنعتی جندی شاپور دزفول

زبان های خارجه

75

صنعتی خاتم الانبیاء(ص) بهبهان

زبان

76

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

زبان انگلیسی

77

صنعتی سهند تبریز

زبان

78

علامه طباطبایی

زبان اسپانیایی

79

علامه طباطبایی

زبان انگلیسی

80

علامه طباطبایی

مترجمی زبان انگلیسی

81

علامه طباطبایی

مترجمی زبان فرانسه

82

فردوسی مشهد

زبان و ادبیات انگلیسی

83

فردوسی مشهد

زبان و ادبیات روسی

84

فردوسی مشهد

زبان و ادبیات عرب

85

فردوسی مشهد

زبان و ادبیات فرانسه

86

فسا

زبان انگلیسی

87

قم

زبان و ادبیات انگلیسی(خواهران)

88

قم

زبان و ادبیات عرب(خواهران)

89

کاشان

زبان انگلیسی

90

کاشان

زبان و ادبیات عرب

91

کردستان

ادبیات و زبان انگلیسی

92

کردستان

زبان و ادبیات عرب

93

کوثر

زبان انگلیسی

94

گیلان

زبان روسی

95

گیلان

زبان و ادبیات انگلیسی

96

گیلان

زبان و ادبیات عرب

97

لرستان

زبان و ادبیات انگلیسی

98

لرستان

زبان و ادبیات عرب

99

مازندران

زبان روسی

100

مازندران

زبان و ادبیات انگلیسی

101

محقق اردبیلی

آموزش زبان انگلیسی

102

محقق اردبیلی

زبان و ادبیات عربی

103

مراغه

آموزش زبان انگلیسی

104

ملایر

زبان انگلیسی

105

نیشابور

زبان و ادبیات انگلیسی

106

هرمزگان

زبان انگلیسی

107

ولایت

زبان انگلیسی

108

ولیعصر(عج) رفسنجان

زبان و ادبیات انگلیسی

109

ولیعصر(عج) رفسنجان

زبان و ادبیات عرب