صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

انجمن‌های علمی در رشته زيست شناسي


رديف

نام دانشگاه

نام انجمن علمی

1

ارومیه

زیست شناسی

2

یاسوج

زیست شناسی

3

اصفهان

زیست شناسی

4

ایلام

زیست شناسی

5

الزهرا(س)

زیست شناسی

6

بیرجند

زیست شناسی

7

بوعلی سینا

زیست شناسی

8

تبریز

زیست شناسی

9

تربیت مدرس

زیست شناسی - علوم گیاهی

10

تهران

زیست‌شناسی/پردیس علوم

11

جیرفت

زیست شناسی

12

حکیم سبزواری

زیست شناسی

13

خوارزمی

زیست شناسی سلولی و مولکولی

14

خوارزمی

زیست شناسی علوم جانوری

15

خوارزمی

زیست شناسی علوم گیاهی

16

دامغان

زیست شناسی

17

دریانوردی وعلوم دریایی چابهار

زیست شناسی

18

رازی  کرمانشاه

زیست شناسی

19

زابل

زیست شناسی

20

یزد

زیست شناسی

21

شیراز

زیست شناسی

22

شهید باهنر کرمان

زیست شناسی

23

شهید بهشتی

زیست شناسی

24

شهید مدنی آذربایجان

زیست شناسی

25

شهرکرد

زیست شناسی

26

صنعتی خاتم الانبیاء(ص) بهبهان

زیست شناسی

27

علوم وفنون دریایی خرمشهر

زیست شناسی دریا

28

فردوسی مشهد

زیست شناسی

29

قم

زیست شناسی(برادران)

30

قم

زیست شناسی(خواهران)

31

گیلان

زیست شناسی

32

گلستان

زیست شناسی

33

گنبد کاووس

زیست شناسی

34

لرستان

زیست شناسی

35

مازندران

زیست شناسی

36

محقق اردبیلی

زیست شناسی

37

مراغه

زیست شناسی

38

ملایر

زیست شناسی

39

هرمزگان

زیست شناسی